Manifesten

Manifest Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging komt niet helemaal uit het niets. Zij vindt haar oorsprong in een groep van 23 jongerenorganisaties die onder dezelfde naam in aanloop van de Klimaattop in Parijs voor het eerst een gezamenlijk manifest over klimaat presenteerde. Dit manifest wordt inmiddels ondersteunt door 30 jongerenorganisaties en heeft zijn weg gevonden naar politieke partijen, ministeries en onze premier.

Het Jongerenklimaatmanifest

Terlouw Manifest

De Jonge Klimaatbeweging werkt samen met alle politieke jongerenorganisaties in het Duurzaamheids Overleg Politieke Jongerenorganisaties. Via dit overleg heeft de Jonge Klimaatbeweging het mandaat om het Terlouw manifest mee te nemen in haar lobby.

Het Terlouw manifest is in februari 2017 opgesteld door alle politieke jongerenorganisaties onder leiding van Jan Terlouw. De vijf punten uit het manifest dienden als input voor het regeerakkoord in 2017. Wij van de Jonge Klimaatbeweging vinden deze vijf punten echter zo essentieel dat we deze ook na de formatie onder de aandacht blijven brengen.

X