Over ons

Jongeren verdienen een stem om hun eigen toekomst duurzaam vorm te geven. De Jonge Klimaatbeweging wil diverse jongerenorganisaties verenigen tot een sterke stem om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Wat doen we?

We verenigen de stemmen van deze diverse jongerenorganisaties door het organiseren van Klimaatdialogen. Daarnaast proberen wij, op basis van de Jonge Klimaatagenda, beleid te beïnvloeden door middel van campagnes en gesprekken met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bijvoorbeeld de Vergroen je Stem-campagne, onze betrokkenheid bij het klimaatakkoord en de Jonge Klimaattop!

 

Bekijk hier onze toekomstige evenementen en bekijk ook de duurzame evenementen van jongerenorganisaties die bij ons aangesloten zijn!

Waarom?

De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij, jongeren, zijn de generatie die moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een samenleving waar de wereld van morgen in handen ligt van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag is het essentieel dat onze stem gehoord wordt. Daarom is het belangrijk om de stemmen van diverse jongerenorganisaties te verenigen om klimaat en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Daarmee garanderen we de zeggenschap van jongeren. We gaan hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld.

Visie

De Jonge Klimaatbeweging gaat voor een wereld waarin de belangen van jongeren en de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in het vormen van de toekomst. Wij willen een inclusieve maatschappij waarin jongeren zeggenschap hebben over het verduurzamen van de samenleving. Een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn.

Onze Jonge Klimaatagenda is de visie van jongeren over hoe wij het leven voor ons zien in 2050.In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal.

Documenten

Ieder jaar maakt het bestuur een jaarplan om de doelen van het jaar vast te stellen. Lees deze hier terug:

 

Aan het eind van ieder jaar maakt het bestuur een jaarverslag om terug te kijken op het afgelopen jaar en de gestelde doelen te evalueren. Lees deze hier terug:

Aangesloten jongerenorganisaties

Op dit moment hebben 55 jongerenorganisaties zich bij ons aangesloten door de Jonge Klimaatagenda te tekenen.

X